Martin Vopěnka, spisovatel - Rozhovor pro Knižní novinky - jaro 2013

Rozhovor pro Knižní novinky - jaro 2013

Martin Vopěnka pro Knižní novinky - jaro 2013 PDF

Úryvek: "Mé romány pro dospělé jsou někdy hodně drastické, nezastírají pravou podobu zla. A jindy zase náročné, jako v případě Pátého rozměru."

Setkání u stromu

Stáří se ohlásí vzpomínkou z dětství.
Natáhneš ruku přes čas, jenž současnost rozpůlil vedví.

Na druhém břehu v dětství svém stojíš
u stromu, který už tenkrát byl vzrostlý.
Oharky cigaret kapsy si plníš,
botičkou posouváš žaludy v listí.
Pak úlek chlapečka srdce ti zlomí.
Mámina zloba je to, na co myslí.

Pomalu odcházíš.
Zas listí spadlé je a vlhko v kůře stromů,
červené lavice bývaly v parcích.
Ruku si podat chceš přes čas, jenž odplynul,
o dotek letmý jen marně se snažíš.
Tak stáří začíná:
ten chlapec je ti blízký,
však byl to jiný svět.
O mostech nevíš.